Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje świadczenie rekompensujące w wysokości ustalonej na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 3...
działalność gospodarczą, będącemu podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też uzasadnionym jest w takim...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową., W takiej sytuacji...
ustalenia kwoty dochodu w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub kartą podatkową., Ł. S. jest osobą...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

pieniężnego., W sprawie nie było kwestionowane, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś deklarowany przez niego...
w odniesieniu do określonej kategorii żołnierzy rezerwy, a mianowicie żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym., Przepisy...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś deklarowany przez niego miesięczny przychód przekroczył znacznie wysokość minimalnego...
kategorii żołnierzy rezerwy, a mianowicie żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przepisy rozporządzenia stanowią...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

sposób wyliczania tego dochodu z pewnością wskazałby inną ustawę np. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub delegowałby uprawnienie do jego określenia w drodze...
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uwzględniających również koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej...

II SA/Sz 128/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

Urzędu Skarbowego w Ś. o wysokości przychodu w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 8 października 2018 r. Dodatkowo, skarżący przedstawił także pismo...
, że przedstawione przez stronę zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. o wysokości przychodu w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na roczny przychód...