Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OSK 2025/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...
z tych tytułów. Zgodnie ponadto z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...

II SA/Łd 299/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podzielono na 12...
, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm...

II SA/Bd 673/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

, w świetle art. 30e w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wliczać dochodu uzyskanego...
ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

IV SA/Po 219/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-20

ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Z informacji przekazanej przez Naczelnika...
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Burmistrza w tych okolicznościach brak było podstaw do nieuwzględnienia w dochodzie rodziny wnioskodawczyni kwoty...

IV SA/Wr 388/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-22

, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w jej przypadku dochód wykazany w PIT-37). Natomiast dochody wykazane...
%, czyli są objęte podatkiem dochodowym zryczałtowanym. W tej sytuacji do wyliczenia miesięcznego dochodu niesłusznie jej zdaniem przyjęto dochód wykazany w PIT-38., Po rozpatrzeniu...

IV SA/Wr 311/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

- jako dochodu opodatkowanego, a jedynie tylko zwolnionego z podatku dochodowego po spełnieniu odpowiednich warunków., Od decyzji tej wnioskodawczyni wniosła odwołanie...
z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku...

III SA/Gd 681/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-28

innych osób - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne...

II SA/Bd 674/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku...
z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem w sytuacji gdy uzyskany dochód ze sprzedaży mieszkania, nie został...

I OSK 328/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust.1 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...
ust.3 ustawy o pomocy społecznej. Skoro bowiem otrzymana przez skarżącą kwota korzysta, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

IV SA/Wr 148/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w jej przypadku dochód wykazany w PIT-37). Dochody wykazane w PIT-38 uzyskała w 2006 r. ze sprzedaży akcji...
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Poinformowała także, że mąż jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,0200 ha fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100