Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Bd 304/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-21

. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu [...] M. S. A. złożyła wniosek o wydanie...
interpretacji indywidualnej, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stawiając pytanie 'Czy Spółka ma prawo do zwolnienia części dochodu z opodatkowania podatkiem...

I SA/Go 1145/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-19

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, póz. 397 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie...
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69 póz. 587)., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2010 r...

III SA 1502/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-31

w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2003 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996r. oddala skargę Decyzją [...] grudnia 1999 r...
. inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. określił Spółce z o. o. 'P.' z siedzibą w W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

II SA/Lu 140/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-07-16

, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ podniósł, że rozstrzygnięcie...
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), pomniejszone...

I OSK 1747/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

dzieci dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego w 2016 r. dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27...
, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne skarżącego., Decyzją z [...] marca 2018 r. Burmistrz G...

FSK 2094/04 - Wyrok NSA z 2005-09-27

zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1995-1996 oraz w podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 1996 r. Zaległości te określone...
decyzją z dnia 24 grudnia 2002 r. (...) ustalił warunki restrukturyzacji zaległości podatkowych obejmującej wyłącznie zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych...

III SA 3314/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

Do zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, ma zastosowanie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji...

I SA/Gd 504/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-18

decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] umarzającą postępowanie w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowych w zakresie podatku dochodowego...
listopada 2002 r. F. G. wystąpił do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o restrukturyzację zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1994-2002...

FSK 1321/04 - Wyrok NSA z 2005-01-20

Skarbowej w P. z dnia 21 marca 2003 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie restrukturyzacji należności w podatku dochodowym od osób...
. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 21 marca 2001 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie restrukturyzacji należności w podatku dochodowym...

I SA/Rz 250/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-15

. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2...
., nr [...] Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko K. Sp. z o.o., z siedzibą w M. , zwanej dalej: Spółką, odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych., Wnioskiem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   26