Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

III SA/Wa 3391/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymanych w okresie od stycznia do listopada 2014 r. dywidend w kwocie 2.196 zł., Skarżąca podała, że 1 stycznia 2014 r...
. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób...

I SA/Lu 593/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z dywidendy I. uchyla zaskarżoną...
nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.108.652 zł z tytułu pobranego przez płatnika (B) zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidendy...

I SA/Wr 1220/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...
nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. w wys. 2.890.896,50 zł. z oprocentowaniem w wys. 986.825 zł. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy K. G. w zryczałtowanym podatku dochodowym...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie określenia K. G. ostatnio zamieszkałej w Ż. zobowiązania podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym w kwocie...

I SA/Wr 1305/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące 2009 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. z dnia...
75.021.304 zł na poczet: zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2009 r. na należność główną w kwocie 373.318 zł, z dniem wymagalności tej zaliczki...

I SA/Wr 1933/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-22

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2000 r.: oddala skargę. Wnioskami z dnia...
[...].,[...].,[...].,[...].,[...].,[...]., [...]J. P. wystąpił do Urzędu Skarbowego w Ś. o stwierdzenie nadpłaty w wysokości: [...]z tytułu wpłaconej kwoty w podatku dochodowym od osób...

I SA/Lu 95/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego...

I SA/Kr 653/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-04

listopada 2008r., sprawy ze skargi C. P. i L. P., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym...
. P. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. Do wniosku dołączono korektę zeznania rocznego...

III SA/Wa 2366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-31

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu renty zagranicznej pobranych w 2013r. przez płatnika [...] w W. S.A., Uzasadniając wniosek Skarżący wskazał, iż otrzymuje...

III RN 23/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

, decyduje prawo podatkowe, a nie umowa., W myśl art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482...
r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz przekazywać kwoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100