Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...
, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów...

I FSK 203/05 - Wyrok NSA z 2005-10-28

/Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obejmuje podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej tylko w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania...
wymienionej w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

FSK 1780/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowił przychodu będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
/art. 19 ust. 1 zdania pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w 1997 r...

I SA/Go 46/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

. z o.o. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. Uchyla...
[...] października 2013 r., nr [...] w sprawie przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu połączenia...

I SA/Wr 299/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-15

, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień 2004 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych za luty 2010 roku oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] (nr [...]) wydane w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za maj, czerwiec, wrzesień, listopad i grudzień 2004r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym...

I SA/Gd 580/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
. G.G. (dalej: wnioskodawczyni, skarżąca) złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego...

I FSK 1864/07 - Wyrok NSA z 2009-01-23

podatku dochodowego od osób prawnych należnego od Spółki za 2000r., a tę decyzję uchylił wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
podatku należnego o podatek naliczony z uwagi na nie uznanie tych wydatków za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym., Postanowieniem...

II FSK 941/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób...
[...] w L. (zwanej dalej: spółką) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 13 sierpnia 2010 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym...

I SA/Wr 248/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-10

Informacji Skarbowej z dnia [...] lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe...
z promocją Kampanii reklamowych do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych umów...

I FSK 527/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarbowej określającą podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r., Po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy...
w Rzeszowie wyrokiem z dnia 23 listopada 2000 r. ww. decyzji Izby Skarbowej w R. z dnia 16 lutego 1999 r., dotyczącej wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100