Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA 1153/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

., Decyzji zarzuca błędne powołanie się na przepisy ustawy o podatku, dochodowym od osób prawnych. Towarzystwo argumentuje, iż nie prowadząc, żadnej działalności...
zarobkowej nie osiągało dochodów, które stanowiłyby, przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w tym też sensie korzystało z całkowitego zwolnienia od podatku...

I SA/Gl 819/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-17

[...] r. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego znak: [...], dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu...
z powyższym zadano następujące pytania:, 1) Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?, 2) Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób...

I SA/Gl 1175/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-21

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia udziału kapitałowego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej., W przedmiotowym...

I SA/Po 2282/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia...
lub skarżącą) wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Łd 1063/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 od dochodów...
. Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. ustalił J.Ł. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok ... w kwocie 88.289...

I SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 od dochodów...
. Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. ustalił J.Ł. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok .... w kwocie 88.289...

VIII SA/Wa 170/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieujawnionych - w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 ze zm., zwanej dalej 'updof...

SA/Rz 587/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-07

skarbowej, korzystały z całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego...
w 1997r. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 i pkt. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

nieujawnionych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., a następnie decyzją z 8 listopada 2012 r. ustalił B. B. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów...
było konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2013 r. o sygn. SK 18/09, stwierdzającego niekonstytucyjność art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II FSK 710/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. D. S. w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych powołała się na fakt...
w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, na fakt zawarcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   52