Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II FSK 1598/09 - Wyrok NSA z 2011-01-05

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że pracownicy Urzędu Skarbowego w N...

II FSK 793/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

L. na decyzje Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 17 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999 r. 1) oddala skargę...
. OZ w K. z dnia 17 czerwca 2002 r. wydane w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999 r., Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w P...

II FSK 531/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Pełnomocnictwo o treści: 'upoważniam (...) do występowania w moim imieniu (...) w sprawach podatkowych (...) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...
. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd...

II FSK 2514/10 - Wyrok NSA z 2012-06-14

lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
, oddalił skargę D. W. i J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 18 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r...

II FSK 2513/10 - Wyrok NSA z 2012-06-14

lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
oddalił skargę D. W. i J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 18 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r...

II FSK 1648/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia...
2008 r., sygn. akt I SA/Łd 90/08, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego...

II FSK 1646/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł z dnia 30 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia...
2008 r., sygn. akt I SA/Łd 88/08, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego...

II FSK 1647/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia...
2008 r., sygn. akt I SA/Łd 89/08, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego...

II FSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Dyrektora Izby Skarbowej w .z dnia 30 listopada 2007 r., nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia...
2008 r., sygn. akt I SA/Łd 91/08, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 30 listopada 2007 r., nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego...

II FSK 366/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od marca do grudnia 2004 r. postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z 11 sierpnia...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od marca do grudnia 2004 r., Z uzasadnienia postanowienia wynikało, że Spółka wezwana do uzupełnienia braków...
1   Następne >   +2   +5   +10   18