Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I SA/Lu 721/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-26

Sprawa ze skargi J.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2003 Nr [...] w przedmiocie : długu celnego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

podatkowe w sprawie wymiaru E. Sp. z o.o. z siedzibą w Stróży , podatku od nieruchomości za 2006 r., Przyczyną, dla której wszczęte zostało postępowanie był doręczony organowi...
od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., Ustalenia te podzielił Wójt Gminy i decyzją z dnia 30 grudnia 2011 r...