Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

przychodów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym u wspólników spółki komandytowej i stanowi korzyść podatkową...
współwłasności została przeszacowana jej wartość początkowa dla celów podatku dochodowego. Zestawiając więc czynność dokonaną z hipotetycznym stanem, w którym nie doszłoby...