Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Go 805/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-18

opłaty targowej związanych z prowadzoną działalnością zarobkową (handlową)., Następnie organ przypomniał, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych...
, które nie stanowią kosztów, wśród których znajduje się m.in. podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn. Skoro opłata targowa nie została wymieniona w art. 23...

I SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 6.03.2013 r. nr [...] odmówił...
A.S. rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003r. kwocie 10.250,00 zł wraz z odsetkami...

I SA/Bd 865/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-21

z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami są wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT...
. W przepisie tym wymienione są poszczególne rodzaje wydatków, które nie stanowią kosztów, wśród których znajduje się m.in. podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn. Zdaniem...

I SA/Bd 164/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-05

, że samodzielne określenie wysokości nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji...
postanowienia., W uzasadnieniu podniosła, że samodzielne określenie wysokości nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt...

I SA/Bd 169/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-28

przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji, na podatek akcyzowy, deklaracji o wypłatach...
, że samodzielne określenie wysokości nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych...

I SA/Bd 67/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji...
wysokości nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy...

I SA/Bd 70/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji o wypłatach zysku...
przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji, o wypłatach zysku...

I SA/Bd 77/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji o wypłatach zysku oraz w przypadku powstania nadpłaty w wyniku orzeczenia...
na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji, o wypłatach zysku oraz w przypadku powstania nadpłaty w wyniku...

I SA/Bd 85/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji...
nadpłaty przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji...

I SA/Bd 89/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-08

przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji o wypłatach...
przez podatnika ma miejsce tylko i wyłącznie w zeznaniu na podatki dochodowe i ryczałt, od przychodów ewidencjonowanych, deklaracji na podatek akcyzowy, deklaracji...
1   Następne >   +2   4