Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Gl 1394/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-09

dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwestii zażalenia U. R. na zarządzenie Przewodniczącego...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

I SA/Gl 24/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-08

niejawnym sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...
na poczet zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia działki w kwestii zażalenia W. S. na postanowienie...

I SA/Gd 823/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-06

podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń i maj 2006 r. postanawia odrzucić...
dochodowego od osób prawnych za rok 2005 oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń i maj 2006 r., T. G. pismem dnia 19 sierpnia 2011 r. złożył zażalenie...

I SA/Gd 1315/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

niejawnym sprawy ze skargi D. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r...
wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 października 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r...

I SA/Ke 71/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia: odrzucić zażalenie. Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. Skarżący podał wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 201.368 zł., Przewodniczący wydziału...

I SA/Lu 607/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-18

niejawnym sprawy ze skargi I. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów...
[...], nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r., W dniu 15 listopada 2010r. adw. M. K...

I SA/Lu 680/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-28

niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok oraz wysokości...
odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok postanawia - odrzucić zażalenie. W dniu 3 czerwca 2009 r. Z.C....

I SA/Po 59/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

niejawnym sprawy ze skargi 'J.' na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] listopada 2010 r., Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r...
., Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r., Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia [...] lutego 2011 r...

I SA/Gd 1316/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r...
wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 października 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r...

I SA/Wr 1371/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-22

postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. na należność główną oraz na poczet...
we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   81