Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Gl 439/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-23

. sprawy ze skargi E.M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...

I SA/Łd 990/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-04

odpowiedzialnością z siedzibą w O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] UNP:[...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym...

II FZ 560/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-30

w sprawie ze skargi M. [...] z siedzibą w O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 25 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z 25 lipca 2017 r. w przedmiocie podatku...

I SA/Wr 366/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-27

zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2014, 2015 i 2016 postanawia: odrzucić sprzeciw. Skarżący B. W. (dalej również jako: strona skarżąca...