Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

I SA/Go 50/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-17

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. 1. Oddala skargę J.G.. 2. Odrzuca skargę A.G....
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości 26.366 zł., Z akt administracyjnych wynika, że powyższe rozstrzygnięcia organów podatkowych zostały...

I SA/Go 94/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-18

oraz J.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. 1. Oddala skargę J.G.. 2. Odrzuca...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 28.109 zł., Z akt administracyjnych wynika, że stan sprawy był następujący...

I SA/Kr 886/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

9 sierpnia 2012r., sprawy ze skargi T.W., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 23 marca 2012r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiając zdarzenie...

III SA/Wa 1055/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lutego 2018 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.329.2017.2.AK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla...
. nr 0114-KDIP3-2.4011.329.2017.2.AK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę Sygn. akt III SA/Wa 1055/18 POSTANOWIENIE Dnia 25 lutego 2019...

I SA/Kr 1789/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. jak również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania...
prawidłowości i rzetelności ustalania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r., Skarżąca Spółka 'O' złożyła do organu kontroli wezwanie...

I SA/Kr 1790/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

i kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. jak również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania...
prawidłowości i rzetelności ustalania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r., Skarżąca Spółka 'I' złożyła do organu kontroli wezwanie do usunięcia...

I SA/Po 837/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] w części dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie [...] zł, poprzez uznanie...

I SA/Go 928/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-22

Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego...
przepisów prawa podatkowego indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych z powodu jej niezgodności z prawem., Z akt...

I SA/Wr 448/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-17

stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 1794/15 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z [...] grudnia 2014 r. nr[...] i ustalającą J. P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów...

I SA/Wr 893/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : określenia zobowiązania w podatku dochodowym od os. fizycznych za 2005 r. p o s t a n...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł., Skarżący, złożyli wspólne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 r. (PIT - 37) uznając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100