Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Po 649/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-28

niejawnym spraw ze skarg [...] na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...
za 2006 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia [...] kwietnia...

I SA/Gd 473/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-23

niejawnym sprawy ze skargi 'A' sp. z o. o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
w Gdańsku oddalił skargę 'A' sp. z o. o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr [....] w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Op 348/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-11

oddalił skargę A Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r...
niejawnym sprawy ze skargi A Sp.z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku...

I SA/Łd 118/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-15

zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok postanawia: odrzucić wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok., W dniu 24 kwietnia 2014 r. (data nadania...

I SA/Gd 685/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-13

listopada 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
ogłosił wyrok oddalający skargę J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok, Pismem...

I SA/Kr 573/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2008r. (data na pieczęci Sądu...

I SA/Łd 1241/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19 % podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok p o s t a n a w i a : odmówić...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19 % podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok, W dniu 27 kwietnia 2015 roku (data nadania) skarżąca wniosła...

I SA/Łd 185/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku p o s t a n a w i a: odmówić skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku...
skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok...

I SA/Bd 515/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-16

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. I SA/Bd 515/11, UZASADNIENIE, Wyrokiem...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., Pismem z dnia 29 grudnia 2011 r., nadanym w placówce pocztowej w dniu 11 stycznia 2012 r., skarżący wystąpili...

I SA/Ol 638/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-04-04

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie: zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
639/10. Wyrokiem tym oddalono skargi B.C. i S.C. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   19