Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

I SA/Po 347/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-21

na powszechne ubezpieczenie zdrowotne bezpośrednio przez podatnika, czego wymaga art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j....
Apelacyjnej sprawy ze skargi M.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [..] r. Nr [..] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r. I. uchyla...

II FSK 135/17 - Wyrok NSA z 2018-07-17

. nr IBPB-2-1/4511-134/16/MD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz M. w K. kwotę...
. nr IBPB-2-1/4511-134/16/MD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i zasądził koszty postępowania., I.2. W uzasadnieniu...

III SA 2486/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

w W. z dnia 27 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok - oddala skargę. Przedmiotem działalności Spółki z o.o. 'R.-P. R...
z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami do opodatkowania jest także wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze...

VI SA/Wa 1888/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

Skarbowego w [...] o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w sprawie uznania skarżącej...
gospodarczej za miesiąc styczeń - sierpień, zaś deklaracje PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy składane były przez skarżącą do końca 1999 roku. Prezes NFZ...

II SA 3659/01 - Wyrok NSA z 2002-05-07

zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów...

VII SA/Wa 370/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-16

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust...
o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 13 pkt 6 powoduje, że wynagrodzenie jakie otrzymywał lekarz weterynarii podlega opodatkowaniu jak działalność wykonywana...

II SA 3563/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

. rez. Leonowi O. przysługuje odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia w kwocie 35.882 zł oraz, że od wymienionej kwoty potrąca się zryczałtowany podatek dochodowy...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ przewidziane w prawie pracy odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę...

VII SA/Wa 368/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

umów zlecenia pomiędzy zainteresowanym a Powiatowym Lekarzem Weterynarii było, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, działalnością wykonywaną osobiście...
społecznych, a także art. 10 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym. Dopiero zmiana wprowadzona do systemu ubezpieczeń zdrowotnych ustawą z 27 września 2004...

VII SA/Wa 362/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

z nimi współpracującymi., Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście...
w rozumieniu art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego podlega on obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w ramach prowadzonej działalności...

VII SA/Wa 160/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

za lata1997 - 2007 deklarował przychody z działalności gospodarczej natomiast nie dokonywał wpłat na podatek dochodowy za te lata (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego...
- 2007 deklarował przychody z działalności gospodarczej natomiast nie dokonywał wpłat na podatek dochodowy za te lata (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...], z dnia...
1   Następne >   +2   4