Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Lu 348/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-25

., rachunek zysków i strat, zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r., deklaracje VAT za poszczególne miesiące od października 2013 r. do marca...

II SA/Gd 329/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

. U. z 2014 r., poz. 1104); działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...