Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 1672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...
, znajdują uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane te były niezbędne...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

dochodu i podatku dochodowego za rok podatkowy 2003 r., 2) protokołów z kontroli skarbowej nr [...] oraz [...] z dnia [...] lipca 2007 r., W celu wyjaśnienia okoliczności...
finansowych) uzyskanych przez niego, znajdują uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II SA/Wa 1857/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika...
ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), albowiem dane te były niezbędne do ustalenia stanu majątkowego w okresie...

II SA/Wa 2163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

. Wgląd w dokument przedstawiony przez osobę zainteresowaną służy weryfikacji uprawnienia do zniżki, a konkretnie sprawdzeniu, czy osoba ta rozlicza się z podatku dochodowego...
zawarte w tym dokumencie, którego celem jest wyłącznie potwierdzenie, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym...

II SA/Wa 964/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

[...] września 2009 r., w treści której wskazano, iż w trakcie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego (za lata 2001-2003...
od towarów i usług oraz podatku dochodowego, prowadzonego wobec podatnika [...] we [...] , w których skarżący był jedynie pełnomocnikiem strony uczestniczącej...

I OSK 3240/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

jedynie poprzez wgląd w informacje zawarte w tym dokumencie, którego celem jest wyłącznie potwierdzenie, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego...
pierwszej strony zeznania podatkowego celem potwierdzenia, że osoba wnioskująca o hologram rozlicza się z podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym na terenie m...

I OSK 268/11 - Wyrok NSA z 2011-12-06

oraz podatku dochodowego (za lata 2001-2003) i kontrolnego (za lata 2004-2005) prowadzonego wobec podatnika [...] Sp. z o.o. we Wrocławiu w okresie od lipca do września 2008 r...
. W.. Dane te organ uzyskał w trakcie innego prowadzonego postępowania podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, prowadzonego wobec innego...

II SA/Wa 1691/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

. czarnych terierów, której to rasie poświęcona jest strona [...]. Prowadzenie hodowli psów rasowych jest działalnością zarobkową i jest objęte opodatkowaniem podatkiem...
dochodowym od osób fizycznych. Prowadzenie tej strony pozostaje zatem w związku z działalnością zarobkową administratora oraz niektórych uczestników forum. Strona zawiera...

II SA/Wa 1321/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i innych drukowanych z POLTAX2B wyłącznie w kopertach na naklejonymi adresami drukowanymi za pomocą drukarek adresowych...
Ewidencja Podatników Urzędu Skarbowego w [...]. Prowadził wobec skarżącego postępowanie podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn zainicjowane postanowieniem Sądu...

II SA/Wa 2130/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

hodowlę psów rasowych [...], której to rasie poświęcona jest strona [...]. Prowadzenie hodowli psów rasowych jest działalnością zarobkową i jest objęte opodatkowaniem podatkiem...
dochodowym od osób fizycznych. Prowadzenie tej strony pozostaje zatem w związku z działalnością zarobkową administratora oraz niektórych uczestników forum. Strona...
1   Następne >   2