Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Spółka powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Rada Gminy zakwestionowała...
sposób określenia kosztów Spółki, uznając, że kosztów działalności Spółki - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią odpisy amortyzacyjne...

I SA/Gd 1691/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-17

. o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodu opłat za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska., Na podstawie art. 86b ust. 7...

II SA/Ke 1028/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-19

, pojęcie działalności rolniczej definiuje art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oprócz definicji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego...
, nie zawierają odesłania do Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy też do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018.1509). Plan...

II OSK 3226/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

do działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działów specjalnych produkcji rolnej zawiera art. 2 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
skarżącego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W ocenie Sądu I instancji, wielkość działalności prowadzonej przez skarżącego na należących...

SA/Bk 22/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-15

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód. Zaś dochodem...
za zniszczenie ww. drzewa uznać za koszt uzyskania przychodu, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji powoduje to zwiększenie...

IV SA/Wa 1305/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

administracyjną, a daniną publiczną świadczy wyraźna wola ustawodawcy stosowania do opłat za brak sieci przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

II SA/Lu 284/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-15

nie podważa zaliczenie fermowej hodowli drobiu do działu specjalnego produkcji rolnej, przyjęte w art. 2 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Uznanie danej działalności za rolniczą, wyłączoną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź za działy...

II OSK 1968/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

uzupełniająca funkcję podstawową. Jak wyjaśniono w decyzji organu I instancji, pojęcie działalności rolniczej definiuje art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
rolniczej zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018.1509), zgodnie z którą działalnością rolniczą...

IV SA/Wa 1912/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

IV SA 65/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 854 ze zm., art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. 2000 nr 14 poz. 176...
/np. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - Dz.U. 2001 nr 4 poz. 17 ze zm., art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
1   Następne >   +2   4