Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

I SA/Ol 135/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-02

. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./., Zgodnie z treścią wymienionego przepisu ze zwolnienia podatkowego w 10 procentowym...
zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku nabycia budynku niemieszkalnego z powierzchnią...

FPS 12/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-11-25

prawa do ulgi, przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, w brzmieniu...
obowiązującym do 31 grudnia 2000 r. /art. 1 pkt 25 i art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie...

I SA/Gd 1168/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-21

Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia 27 lipca 2016 r. nr [...] [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016...
Skarbowego w [...] z dnia 11 maja 2016 r. odmawiającą ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2016., W uzasadnieniu decyzji organ...

I SA/Gd 2307/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-29

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ uznawał za wolne od podatku...
ze skargi M. J. na decyzję Izby Skarbowej w G. z dnia 26 września 2000 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania i zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym...

II SA/Łd 600/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-07

zł - stanowiącą zasiłek chorobowy netto B. S. (po odliczeniu od kwoty brutto zaliczki na podatek dochodowy). Od sumy powyższych kwot wnioskodawcy odliczyli składki...
ten należy rozpatrywać w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie...

I SA/Gd 754/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-19

Nabycie gospodarstwa rolnego, w którego skład wchodzi zabudowana działka siedliskowa, nie powoduje zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym kwot...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11...

I SA/Łd 621/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-10

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 2011 r oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. - dalej także: 'NUS', z [...] 2016 r. nr [...] i określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Po 2447/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

. nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach...
Skarbowego [...] z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych...

II FSK 3277/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od T. P. na rzecz...
lub organ odwoławczy) z dnia 11 lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jako podstawę...

I SA/Łd 695/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-16

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości...
podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok z tytułu odpłatnego zbycia [...] 2017 r. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu...
1   Następne >   +2   +5   +10   18