Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

IV SA 2053/01 - Postanowienie NSA z 2001-10-03

- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa...

II OZ 314/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

wystąpił o 'wyodrębnienie z kwoty wynagrodzenia podatku VAT (..) ponieważ Sąd nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.', Naczelny Sąd...
1p.p.s.a.)., W odniesieniu do zawartego w zażaleniu wniosku o 'wyodrębnienie z kwoty wynagrodzenia podatku VAT' Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, że nie należy...

VII SA/Wa 2692/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2000 r...
Urzędu Skarbowego w [...] w łącznej wysokości 45.033,40 zł (należność główna wraz z odsetkami) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu...

VII SA/Wa 307/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jedynie przepisy o obrocie metalami szlachetnymi nałożyły na nich obowiązek zarejestrowania działalności...