Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Łd 345/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-08

z o.o. z siedzibą w Ł. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Łd 395/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-30

w Ł. z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
[...] r. określił Z. W. (dalej: skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok PIT-36L w kwocie 111.226,00 zł...

II FSK 780/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

i U.C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. z dnia 22 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób...
maja 2018 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., Skarżący wnieśli na powyższe rozstrzygnięcie skargę kasacyjną...

I SA/Ol 650/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-10-29

'[...]'., nr '[...]' w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: I) umorzyć postępowanie w sprawie, II) zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz...
'[...]' w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku...

I SA/Ol 749/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-14

'[...]' 2019 r., nr: '[...]', obejmującego należności pieniężne z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2018r. Wszczęcie egzekucji administracyjnej nastąpiło w dniu 7...
pocztowego nadała także wniosek o zarachowanie nadwyżki podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. Skarżąca...

I SA/Łd 375/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-16

. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 czerwca 2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.360.2020.2.KR UNP: 985319 w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
jako DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania...

I SA/Łd 567/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-03

Skarbowej z dnia 14 września 2020 r. znak: 0113-KDIPT2-3.4011.604.2020.1.AC UNP: 1098918 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
(dalej: 'DKIS', 'organ') o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztu...

I SA/Łd 568/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-03

Skarbowej z dnia 14 września 2020 r. znak: 0113-KDIPT2-3.4011.603.2020.1 AC UNP: 1096191 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
(dalej: 'DKIS', 'organ') o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztu...

VIII SA/Wa 832/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-03

06,07,08,10/1999r. oraz z [...] października 2001r. nr [...],[...] obejmujących należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okresy 03,04/2001r...
., z [...] października 2001r. nr [...] obejmujący należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 07/2001r., z [...] lutego 2002r. nr [...] obejmujący należności...

I SA/Łd 1058/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-13

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] UNP [...] w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
doradcy podatkowego w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   4