Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu 19 marca 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany Dyrektorem KIS) wpłynął...
wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej P. S.A. (dalej zwana Skarżącą, Wnioskodawcą, PGK) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1755/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG w przedmiocie podatku dochodowego...
, Wnioskodawcą, Bankiem) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania...

I SA/Gl 160/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b §...
, że stanowisko wnioskodawcy R. S. (S.), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

I SA/Kr 1644/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-05

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej...
powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem w związku z uczestnictwem w spółce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Rz 968/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

Skarbowej z dnia [...] września 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS/organ) z dnia [...] września 2021r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

I SA/Gl 1171/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-02-16

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 lipca 2022 r. nr 0114-KDIP2-1.4011.432.2022.4.MW UNP: 1709744 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
. nr 0114-KDIP2-1.4011.432.2022.4.MW UNP: 1709744, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Wniosek o wydanie interpretacji został złożony przez T. Sp. z o.o. w J...

I SA/Gl 638/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-12-13

Informacji Skarbowej z dnia 2 marca 2023 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.1077.2022.3.MG UNP: 1890273 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
:, Byli komandytariusze są osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 381/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia...
indywidualne przepisów prawa podatkowego znak [...] i [...], uznając stanowisko M. sp. z o.o. z siedzibą w K. odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie...

I SA/Po 1630/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

w [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca przedstawiła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100