Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu 19 marca 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany Dyrektorem KIS) wpłynął...
wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej P. S.A. (dalej zwana Skarżącą, Wnioskodawcą, PGK) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1755/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG w przedmiocie podatku dochodowego...
, Wnioskodawcą, Bankiem) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania...

I SA/Gl 160/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b §...
, że stanowisko wnioskodawcy R. S. (S.), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

I SA/Kr 1644/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-05

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej...
powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem w związku z uczestnictwem w spółce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Rz 968/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

Skarbowej z dnia [...] września 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS/organ) z dnia [...] września 2021r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

II FSK 381/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia...
indywidualne przepisów prawa podatkowego znak [...] i [...], uznając stanowisko M. sp. z o.o. z siedzibą w K. odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie...

I SA/Po 1630/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

w [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca przedstawiła...

I SA/Kr 1382/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
dochodowego od osób prawnych,, 3. Czy strona skarżąca, począwszy od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne...

I SA/Lu 1012/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji i akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100