Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

I SAB/Łd 5/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-28

Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie niedoręczenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. oddala skargę...
. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał w dniu [...] r. decyzję określającą D. P. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok, obliczone...

II SA/Rz 164/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy nie mają obowiązku podawania do US danych osób, za które wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy. Jednocześnie...