Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 1840/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

- po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane...

II SA/Bd 676/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

kwietniu (roczne rozliczenia podatku dochodowego), w pozostałe dni czynność była wykonywana kilka-kilkanaście razy dziennie., Z informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego...
oraz nerwowego. Średnio w ciągu miesiąca było ok. 3000 dowodów wpłat, wzmożenie pracy występowało około 20 dnia każdego miesiąca (termin płatności podatków) i w miesiącu...

II SA/Po 177/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-04

na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:, 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów...

II SA/Sz 1137/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach...

II SA/Rz 1570/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-06-15

ubezpieczeń społecznych, art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydania zaskarżonej decyzji bez podstawy prawnej)., Z podanych wyżej względów Sąd nie znalazł...

I OSK 500/17 - Wyrok NSA z 2017-09-29

złych kursów walut przy przeliczeniach, nieprawidłowe informowanie klientów o wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy, błędne określanie obowiązku podatkowego...
dla celów podatku VAT, samodzielne korygowanie oryginałów faktur klientów, nieprawidłowe naliczanie amortyzacji, niesprawdzanie przy przenoszeniu obrotów i sald pomiędzy...