Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną. I.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 606/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie skargi T. W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
na spłatę zachowku, koszty procesu i odsetki, przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podniósł, że odpłatne zbycie nieruchomości...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania przez wnioskodawczynię dokumentacji...
. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 j.t. ze zm.; dalej: 'u.p.d.o.p.');, 2) w zakresie czynszu dzierżawnego z tytułu aktualnej dzierżawy jednej hali...