Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

V SA/Wa 2071/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

, gdzie kara pieniężna wynosi 100% przychodu w; rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...
stanowił o karze 100% przychodu w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego...

II GSK 280/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

karę pieniężną w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
się do znaczenia przychodu w rozumieniu nadanym przez art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym są to w szczególności otrzymane...

II GSK 450/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

, zasadne było odwołanie się do znaczenia przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz...
w życie 3 września 2015 r., a w której wprowadzono odesłanie do przepisów o podatku dochodowym, doprecyzowując, że wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1...

II GSK 1646/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej: u.p.d.o.p.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. przychodami...
prawnych, a w tym konkretnym przypadku ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przepisami art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy...

II GSK 2494/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.)., Organ uznał, że nie do przyjęcia...
posiłkować się w tym zakresie definicją zawartą w innych aktach prawnych, a w tym konkretnym przypadku ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przepisami art. 12 ust. 1...

II GSK 3414/15 - Wyrok NSA z 2017-09-14

przychodu zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem gdyby wolą ustawodawcy przy interpretacji art. 89 ust. 2 pkt 1 u.g.h. dotyczącego...
wymienione w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają wyraźnej odpowiedzi, jak należy rozumieć przychód uzyskany z loterii przez jej organizatora...

II GSK 3268/15 - Wyrok NSA z 2017-09-14

I instancji definicją przychodu zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem gdyby wolą ustawodawcy przy interpretacji art. 89 ust. 2...
kategorie przychodów wymienione w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają wyraźnej odpowiedzi, jak należy rozumieć przychód uzyskany z loterii...

II GSK 465/15 - Wyrok NSA z 2016-07-20

regulującymi kwestię przychodu na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej...
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Zasadnym jest także, zdaniem Sądu, zwrócenie uwagi na art. 73 pkt 4 ugh, według którego podstawę opodatkowania podatkiem...

I SA/Gd 699/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-15

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. obowiązującymi do końca 2012 r.) i zawartego tam znaczenia...
przychodu uzyskanego., Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności...

III SA/Gl 633/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-09

bez zezwolenia, to nie tylko przychód definiowany w ustawie o podatku dochodowym, ale także ustawie o rachunkowości (wpływy w określonym czasie). Stąd uznał, że loteria...
[...] r. skarżąca wyjaśniła, że od głównej nagrody, wartej [...] zł został odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości [...] zł i złożona została deklaracja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100