Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

I SA/Ka 2513/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-26

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w 1997 r. zwalniał z podatku...
podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U....

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

'nieruchomość' nowe znaczenie. Podobnie przecież podatkiem dochodowym od osób prawnych obciążono jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej /art. 1 ust. 2 ustawy...
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, a podatkiem od spadków i darowizn objęto także nabycie własności...