Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II FPS 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. postanawia dopuścić F. z siedzibą...
, po rozpoznaniu skargi E. S.A. z siedzibą w W., uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

II FSK 2913/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi K. F.-N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
.-N. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za okres od stycznia do lutego 2008 r. stwierdzić należy, że brak jest dostatecznych...

II FSK 2912/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

podatkowej - zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za okres od stycznia do lutego 2008 r. W § 6 statutu Związku jako jego cel i zadania wymieniono...
celów Związku oraz przedmiot postępowania w sprawie ze skargi K. F.-N. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za okres od stycznia...

II FSK 3874/14 - Postanowienie NSA z 2017-04-28

Skarbowej w Gdańsku (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku) z dnia 7 kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego...
., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II FSK 957/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub przychodów ze źródeł...
działalności Fundacji z przedmiotem rozstrzyganej sprawy (dotyczącej ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia...

II FSK 1034/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia...
w Bydgoszczy oddalił skargę P. S. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2015 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku...

II FSK 1070/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: dopuścić F. [...] z siedzibą w W. do udziału...
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. uchylił zaskarżoną decyzję., Skarżący...

II FSK 1087/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: dopuścić F...
oddalił skargę Z. K. (dalej skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 września 2016 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...

II FSK 3824/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: dopuścić...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę, Wnioskiem złożonym...

II FSK 1960/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-26

2016 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: dopuścić Fundację P. z siedzibą w W. do udziału w niniejszym postępowaniu...
w L. z dnia 18 lipca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości. Skargę kasacyjną od tego orzeczenia wniósł...
1   Następne >   3