Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

SA/Sz 1757/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-05

Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na podstawie...
ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2007r...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w wysokości 63.773,00 zł, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Decyzja zapadła...

I GSK 700/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm...
stanowisko Spółki, która w skardze zarzuciła naruszenie przez organ celny tegoż przepisu. Ponadto Sąd wypowiedział się na temat podatku dochodowego, ustosunkowując...

I GSK 715/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

do doliczenia do tej wartości kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
się na temat podatku dochodowego, ustosunkowując się do Opinii 3.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej., Tymczasem stosownie do art. 26 ust.1 ustawy o podatku...

II FSK 559/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. postanawia...

I SA/Bd 593/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

. z dnia [...] 2002 r. Nr [...]l ustalającą dla Mirosławy P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999 r...
. l i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z poniesieniem przez Mirosławę P. wraz z małżonkiem w 1999 r. wydatków przewyższających osiągnięte dochody...

I SA/Bd 594/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

[...] Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] 2002 r. Nr [...] ustalającą dla Janusza P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych...
podatkowe w trybie art. 20 ust. l i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z poniesieniem przez Janusza P. wraz z żoną w 1999 r. wydatków przewyższających...

I GZ 73/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

wypowiedzenie umów o kredyt. Przeciwko skarżącemu prowadzone jest ponadto postępowanie egzekucyjne z tytułu zwrotu nadpłaty w podatkach, w tym w podatku dochodowym...
na rachunek bankowy, a więc braku możliwości spłaty zobowiązań kredytowych., Skarżący stwierdził również, że przedstawił właściwe dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego...

I GZ 75/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-12

deklaracji na podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Stwierdził ponadto, że nie uzyskiwał dochodu i w związku...
z tym nie miał obowiązku złożenia powyższych deklaracji. Stwierdzenie takie jest błędne. Obowiązek składania deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych...

I GZ 88/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-27

ostatnich 3 miesięcy deklaracji na podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Stwierdził ponadto, że nie uzyskiwał dochodu...
na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynika bowiem z art. 44 ust. 3 w zw. z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   14