Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

I SA/Gl 231/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-29

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. orzekł o solidarnej...
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zadeklarowanych od umowy o pracę oraz od umów zlecenia za styczeń 2005 r. w wysokości [...]zł., W uzasadnieniu ww...

II FSK 1535/06 - Wyrok NSA z 2008-03-12

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. Ś. i E. Ś. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 3.600 (trzy...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 września 2005 r. w przedmiocie określenia podatnikom zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Go 397/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-21

odpowiedzialności byłego członka zarządu stowarzyszenia kultury fizycznej za zaległości podatkowe stowarzyszenia z tytułu pobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych...
za zaległości podatkowe stowarzyszenia z tytułu pobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące od czerwca do grudnia 2011 r. wraz...

II SA/Wa 1877/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wbrew obowiązkowi ustawowemu uporczywie nie wpłacał podatku dochodowego za 2007 r., za miesiąc od stycznia do sierpnia...
2007 r. oraz w terminie od dnia [...] kwietnia 2008 r. nie wpłacił należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 w kwocie 60 224 zł, czym naruszył art. 44 ust...

II SA/Wa 51/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest działaniem umyślnym., Skoro zatem przepis art. 18...
., do dnia 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w K., podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące...

II SA/Wa 50/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest działaniem umyślnym., Skoro zatem przepis art. 18...
., do dnia 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w K., podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące...

II SA/Wa 1775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

przepisów prawa podatkowego, tj. art. 9 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od wszystkich dochodów uzyskanych w 2002 r., przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 rok...

II SA/Wa 353/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnionych pracowników, w okresie od sierpnia 2004 r. do 2005 r. nie wpłacał w terminie na konto [...] Urzędu Skarbowego...
. Należy przy tym wskazać, że S. P. popełnił także dwukrotnie przestępstwa karno skarbowe, bowiem nie wpłacał terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu...

II SA/Wa 804/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

tej działalności gospodarczej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wbrew obowiązkowi, nie prowadził w 2008 i 2010 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
, w której wykazywałby sprzedaż [...], czym naruszył przepisy art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r...

II SA/Wa 713/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

, że swoim dotychczasowym zachowaniem nigdy nie dał powodu by sądzić, iż to, że z powodów finansowych nie zapłacił podatku dochodowego od osób fizycznych miałoby...
1   Następne >   2