Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 921/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu...
procedur prowadzi do wniosku, że nie są one tożsame., Pytanie 202 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 812/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających...
. W pytaniu nr 202, które brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana...

I SA/Rz 31/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-25

Finansów z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę- I SA/Rz 31/14, Uzasadnienie, Wnioskiem z dnia 23...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów...

VI SA/Wa 2511/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

z ustawą o kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób...
podatkowe i kontrolne mają odmienny charakter., Pytanie nr 202 miało następującą treść:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym...

VI SA/Wa 1225/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-18

z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej...
jest opodatkowana:, A. podatkiem dochodowym od osób fizycznych,, B. podatkiem od spadków i darowizn,, C. podatkiem dochodowym od osób prawnych'., Skarżący jako właściwą...

VI SA/Wa 678/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-08

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających.', Według klucza...
którego:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz...

II GSK 391/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27

się do pytania nr 162 w brzmieniu: 'Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może odliczyć darowizny na cele...
'C' wymieniona w kluczu a nie jak podnosił skarżący odpowiedź 'B'. Minister Sprawiedliwości podał, że według art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 849/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

kontroli skarbowej wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania...
: 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz osoby...

VI SA/Wa 837/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-16

zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających...
od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej...

VI SA/Wa 791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania...
odrębności., Jako kolejne skarżący zakwestionował pytania nr 195, 200 i 202., Pytanie nr 195 brzmiało: 'W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   4