Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 475/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

r.; 20 marca 2012 r. o sygn. akt II FSK 2082/10 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na zróżnicowanie...
zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn; z 20 marca 2012 r. o sygn. akt 2083/10 w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku od osób fizycznych za 2008...