Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Rz 180/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

oprogramowania - system do ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, dostawa oprogramowania -system do ewidencji zwrotów podatku akcyzowego. Przedmiotowych systemów...
., Podobnie, jeżeli chodzi o usługę nr 29 - zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, w koncepcji technicznej projektu, jako moduły niezbędne do realizacji...

I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-11

miesięcznych w podatku od towarów i usług oraz deklaracji w podatku akcyzowym za ostatnie sześć miesięcy;, - kopii rocznego zeznania podatkowego skarżącej spółki w podatku...
poinformował, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spółka nie sporządzała deklaracji miesięcznych w podatku od towarów i usług oraz deklaracji w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 501/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-03

rynku wina: Wnioskodawca nie opłaca podatku akcyzowego: Prowadzona przez Wnioskodawcę winnica nie podlega zatwierdzeniu przez inspekcję sanitarną: Działalność prowadzona...
z 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2017 poz.430 z późń. zm.) ' Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym...

I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-06

dodatkowo: kopii składanych przez skarżącą spółkę deklaracji miesięcznych w podatku od towarów i usług oraz deklaracji w podatku akcyzowym za ostatnie sześć miesięcy; kopii...
i usług oraz deklaracji w podatku akcyzowym. Ze względu na to, że spółka nie prowadzi działalności, nie sporządzano bilansów ani rachunków zysków i strat. Spółka...

I SA/Sz 1078/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-23

i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania' wystawione przez właściwy urząd skarbowy za 3...
w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania' wystawione...

II GSK 4067/17 - Wyrok NSA z 2018-01-18

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., W kontekście jednoznacznego wymogu posiadania przez jednostkę organizacyjną przymiotu zdolności prawnej należy uznać...
status przedsiębiorców (art. 4 ust. 2 u.s.d.g.), jednak, na zasadzie wyjątku, przepisy prawa publicznego przyznają spółce cywilnej podmiotowość podatkową w zakresie podatku...

II SA/Bd 1437/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

status przedsiębiorców (z wyjątkiem przepisów prawa publicznego przyznających spółce cywilnej podmiotowość podatkową w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku...
akcyzowego). Osoby te (wspólnicy) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób (art. 860 k.c.). W sferze natomiast...

II GSK 417/17 - Wyrok NSA z 2017-03-28

lub 'Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego...

IV SA/Gl 275/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-20

cywilnej nie można przypisać podmiotowości prawnej (na zasadach wyjątku taką podmiotowość spółka posiada w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego). Spółka cywilna...

I SA/Sz 269/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-21

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Status beneficjenta w rozumieniu podmiotu uprawnionego do otrzymywania środków pomocowych spółka cywilna może nabywać...
1   Następne >   2