Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Bk 392/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

pozostaje renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu 2013 r. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335 zł. Umowa dzierżawy...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-03

renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Skarżący wskazał, że dodatkowo otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł. Uzyskał też zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100...
- 160 zł, woda - 30 zł, telefon 150 - 200 zł. W październiku 2013 r. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. Skarżący wskazał, że umowa dzierżawy nieruchomości, za którą...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-23

oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący otrzymał także dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek E. S. stanowi...
- 160 zł - energia elektryczna, 30 zł - woda, 150 - 200 zł - telefon. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. W okresie wrzesień - listopad 2013 r...

II SA/Bk 270/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-10

zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych...
. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. W okresie [...] - [...] 2013 r. skarżący nie otrzymał dopłat do prowadzonej produkcji rolnej. Umowa dzierżawy...

II OZ 383/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-18

elektryczna, 30 zł - woda, 150 zł - 200 telefon. W listopadzie 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ale w okresie listopad - grudzień nie otrzymał dopłat...
roku). Co prawda skarżący przyznał dodatkowo, że uzyskał zwrot podatku akcyzowego (1.100 zł), roczny dochód z dzierżawy (1.000 zł) oraz zwrot kosztów postępowania (124 zł...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-29

- wnioskodawca jednorazowo (w sierpniu 2012 r.) sprzedał zboże za kwotę 1.600 zł. Dodatkowo skarżący uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz czynsz...
w sierpniu 2012 r.). Skarżący uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz czynsz dzierżawny - 1.000 zł., Z przedstawionych dokumentów wynika, że zadłużenie...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-16

oraz dochód z tytułu sprzedaży płodów rolnych - wnioskodawca jednorazowo (w [...] 2012 r.) sprzedał zboże za 1.600 zł. Dodatkowo w skarżący uzyskał zwrot podatku akcyzowego...
w [...] 2012 r. E. S. uzyskał również zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł, czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz w [...] br. wnioskodawca otrzymał dopłaty...

II SA/Bk 237/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-20

płodów rolnych, - wnioskodawca jednorazowo (w [...] 2012 r.) sprzedał zboże za 1.600 zł. Dodatkowo w [...] 2012 r. wnioskodawca uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 540...
z tego tytułu w [...] 2012 r. to 1.600 zł - sprzedaż zboża. W [...] 2012 r. E. S. uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie około 540 zł, Wykazane wydatki miesięczne związane...

II OZ 904/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

podatku akcyzowego w kwocie 554 zł, zaś w lutym 2013 r. zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Obecnie jest zadłużony, na 14000 zł. Z nadesłanych dokumentów wynika, że skarżący...
zł w sierpniu 2012 r.). Skarżący uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 554 zł. Wykazane wydatki miesięczne związane z utrzymaniem własnym wynoszą około 800 zł...

II OZ 903/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

.,, a w listopadzie 2012 r. otrzymał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1200 zł, oraz czynsz dzierżawny - 1000 zł. Obecnie jest zadłużony wobec osób fizycznych., Z nadesłanych...
zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1200 zł oraz czynsz dzierżawny - 1000 zł., Zdaniem WSA, z przedstawionych dokumentów wynika, że zadłużenie skarżącego wynosi ponad 6000...
1   Następne >   +2   5