Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

III SAB/Gl 11/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

administracji publicznej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. 1.Przedmiotem skargi J. L. (dalej: strona, skarżący) jest bezczynność Wójta Gminy M. (dalej...
: także jako organ) dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., 2. Postępowanie przed organem administracji, 2.1....

I GW 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-06

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Drawska Pomorskiego a Wójtem Gminy Kutno w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: wskazać Wójta Gminy Kutno...
. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok., Wójt Gminy Kutno pismem z 18 marca 2019 r. przekazał według...

III SAB/Gl 11/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

niejawnym sprawy ze skargi J. L. na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w kwestii...

III SAB/Gl 11/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-29

. na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego na skutek wniosku pełnomocnika procesowego...
Wójta Gminy M. dotycząca zwrotu podatku akcyzowego., W tym stanie rzeczy zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajduje § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia...

III SAB/Gl 11/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-28

niejawnym sprawy ze skargi J. L. na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w kwestii...

III SAB/Gl 11/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

. L. na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu...

I SAB/Gl 13/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-22

; - 2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego; - 3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa...
.), Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2010r. sprawy ze skargi A S.A. w K. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie podatku...

I SAB/Lu 11/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-01

już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Z przepisu tego wynikało wprost, że w przypadku...
Gminy w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargi. Decyzją z dnia [...] października 2010 r. znak: [...] Wójt...

I SAB/Gl 18/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-05

nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Z przepisu tego wynikało...
Suleja, Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skargi A S.A. w J. na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku...

I SA/Gd 15/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

1998 r. Outokumpu Oy C-213/96 (publ. https://curia.europa.eu), wypowiedziano pogląd, że brak jest podstaw do różnicowania stawek podatku akcyzowego od energii elektrycznej...
z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy M. z dnia 11 października 2016 r. (bez numeru) w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. We wniosku...
1   Następne >   3