Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 841/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

publicznoprawnych w podatku akcyzowym, tj. przestępstwo z art. 258 § 3 Kodeksu karnego oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi...
zwolnionego z podatku akcyzowego, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku akcyzowego dużej wartości w wysokości nie mniejszej niż [...] PLN, przy czym...

II OSK 2127/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

, przez co spowodował on narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie [...] zł, podatku akcyzowego w wysokości [...] zł oraz podatku VAT w wysokości...
na uszczuplenie należności celnych w kwocie [...] zł, podatku akcyzowego w wysokości [...] zł oraz podatku VAT w wysokości [...] zł, mógł stwierdzić, że zachowanie cudzoziemca...

IV SA/Wa 1636/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-15

podatku akcyzowego w wysokości 13.812 zł.) nie może oczekiwać, że na podstawie ogólnych oświadczeń o trudnej sytuacji finansowej zostanie mu udzielona pomoc z budżetu...

II OSK 2397/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

w wysokości 552 zł oraz podatek akcyzowy w wysokości 12.628 zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego w J. z dnia [...] maja 2014 r. sygn. akt [...] cudzoziemiec został skazany za popełnienie...
akcyzowe w postaci 400 paczek papierosów różnych marek bez oznakowania polskimi znakami akcyzy, gdzie kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 6.121 zł...

IV SA/Wa 1636/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

na uszczuplenie podatku akcyzowego poprzez wprowadzenie na polski obszar celny znacznych ilości wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Zdaniem organu odwoławczego, w niniejszej...
alkoholu, czym stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Skarżący naraził ponadto Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego poprzez wprowadzenie...

IV SA/Wa 2873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-07

akcyzy o łącznej wartości celnej 958 zł na których ciążyły należności celne w wysokości 552 zł oraz podatek akcyzowy w wysokości 12.628 zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego...
marek bez oznakowania znakami akcyzy Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 6.121 zł. Wyrokiem Sądu...

IV SA/Wa 2592/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

skarbowej, przez co spowodował on narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie 517 zł, podatku akcyzowego w wysokości 10.075 zł oraz podatku VAT...
jako kierowca autobusu międzynarodowego (relacji [...] - [...]) uczynił sobie źródło zarobku ze sprzedaży wyrobów akcyzowych (papierosy i alkohol) bez polskich znaków akcyzy. Organ...