Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 1438/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych., Natomiast przed dniem 1 września 2003...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r...

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych. Natomiast przed dniem 1 września 2003 r. stosowanie...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r. przepisów prawa...

II SA/Wa 990/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

2004 r. pełnił on obowiązki Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym w R., a w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 14 maja 2006 r. zajmował stanowisko...
Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym w R. Niemniej jednak przepis art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy o Służbie Celnej mianowanie na stopień w korpusie...

I OSK 663/12 - Wyrok NSA z 2013-02-12

obwinionemu, iż podawał nieprawdziwą informację, w sytuacji kiedy Związek przedstawiał prawdziwą informację na temat braku uregulowania zwolnienia od podatku akcyzowego...
bezpieczeństwa w czasie protestu związanego ze zmianą przepisów o podatku akcyzowym. Błędny jest natomiast pogląd, że funkcjonariusz celny nie może korzystać z prawa do swobody...

I OSK 1783/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

. z o.o. z siedzibą w [..] za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., co mogło skutkować uszczupleniem należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 1...
2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., co mogło skutkować uszczupleniem należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 1 218 742,00 złotych., Po przeprowadzeniu...

II SA/Wa 2322/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-05

należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości [...] ([...]) złote. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Celnej w K. wystąpił...
[...] grudnia 2009 r., co mogło skutkować uszczupleniem należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości [...] złotych., Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego...

I OSK 685/12 - Wyrok NSA z 2012-07-19

24 czerwca 2009 r. pełni służbę jako kierujący Sekcją Przyjmowania Deklaracji Podatku Akcyzowego z Tytułu Nabycia Wewnątrzwspólnotowego Samochodów Osobowych., Szef Służby...
, a funkcjonariusz pełni służbę jako kierujący Sekcją Przyjmowania Deklaracji Podatku Akcyzowego z Tytułu Nabycia Wewnątrzwspólnotowego Samochodów Osobowych., Wobec tego Sad uznał...

I OSK 2441/16 - Wyrok NSA z 2018-03-27

określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. W myśl zaś art. 2 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej do zadań omawianej...
i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej itp., 3) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie między innymi przestępstw...

I OSK 1983/13 - Wyrok NSA z 2014-07-29

towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. W myśl zaś art. 2...
) wymiar i pobór należności celnych, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier, opłaty paliwowej itp., 3) rozpoznawanie...

I OSK 2824/13 - Wyrok NSA z 2015-05-15

obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier (art. 1 ustawy o Służbie Celnej). Zgodnie z art. 83 ust. 1 cyt...
w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. Takie zadania, przy powszechnie znanych problemach etatowych całej formacji...
1   Następne >   +2   +5   7