Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Ol 320/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie...

I SA/Bk 752/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. W dniu [...] sierpnia 2019 r. J. B. (dalej...
: 'skarżący') złożył do Burmistrza S. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019 za okres od 1...

I SA/Bk 318/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
decyzję Wójta Gminy N. P. z [...] kwietnia 2013 r., nr [...], odmawiającą Panu S. K. (w dalszej części zwanego jako 'Skarżący') przyznania zwrotu podatku akcyzowego...

I SA/Sz 311/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-05

z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej I. uchyla zaskarżoną...
. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania D. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

I SA/Op 598/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-10

Odwoławczego w Opolu z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
- powołując jako podstawę prawną art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...

I SA/Bk 304/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-09-26

Konstrukcja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uzależnia prawo...
do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 kwietnia danego roku, a zatem bez znaczenia są zmiany prawa...

I SA/Sz 619/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] znak [...] Burmistrz D. odmówił J.K....
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W uzasadnieniu wyjaśniono, że wnioskodawca złożył wniosek o zwrot podatku...

I SA/Lu 179/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-21

2013r. w sprawie zwrotu stronie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, utrzymało w mocy wskazaną decyzję...
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz...

I SA/Ol 594/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-18

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego...
'[...]', którą ustalono R.K. kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013...

I SA/Gd 639/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 kwietnia 2011 r. sygn. akt [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
do produkcji rolnej za 2010 r. oddala skargę. Wójt Gminy decyzją z dnia 1 kwietnia 2010 r. ustalił H. L. roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
1   Następne >   +2   +5   +10   93