Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II FSK 912/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

czy przedmiotowych. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wylicza...
. (...) w przedmiocie określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt...

II FSK 909/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wylicza zwolnienia przedmiotowe (np. pkt 2, 3, 4, 4a, 4b), przedmiotowo-podmiotowe (np. pkt 5, 5a, 7 w zw...
. (...) w przedmiocie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 106/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II FSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wylicza zwolnienia przedmiotowe...
. (...) w przedmiocie badania zgodności z prawem Uchwały Rady Miejskiej w O. (...) z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oddala skargę...

II FSK 911/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

tzw. mieszanych jako podmiotowych, czy przedmiotowych. Dla przykładu art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
wskazało, że zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./ rada gminy w drodze uchwały...

II FSK 560/20 - Wyrok NSA z 2020-07-24

. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340). Z art. 2 tego aktu wynika, że do postępowania...
', art. 16 i art. 19 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) - dalej jako 'u.p.o.l....