Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SAB/Wa 104/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-10

ustanowienia rynku wewnętrznego w podatku akcyzowym, obejmującego wyroby objęte rynkiem wewnętrznym według prawa unijnego. We wniosku Spółka wskazała, że szczególnie...
zainteresowana jest wyjaśnieniem w jaki sposób Polska w ustawie o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. i z 6 grudnia 2008 r. wyłączyła produkty energetyczne objęte art. 2 ust...

II SA/Wa 293/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

, której spełnienie wpływa na prawa i obowiązki wielu grup przedsiębiorców. Art. 1 ustawy o podatku akcyzowym stwierdza wyraźnie, że 'Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy...