Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SAB/Po 32/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-28

. na przewlekłe postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym 1. stwierdza, że Naczelnik Urzędu...
o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym prowadzonego przez organ pod nr [...] w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu organowi akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 3. zasądza...

III SAB/Po 5/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-03-02

wniosku z [...] listopada 2011 r. o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju mineralnego o kodzie [...] w wysokości [...] zł...
odmówił stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju mineralnego [...], o kodzie [...] w kwocie [...]zł. Dyrektor Izby...

III SAB/Po 42/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-06

Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala skargę...
w pozostałym zakresie. Wnioskiem z dnia [...]r. X, zwany dalej Skarżącym, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z żądaniem zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu...

III SAB/Po 41/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-06

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala skargę...
w pozostałym zakresie. Wnioskiem z dnia [...]r. X, zwany dalej Skarżącym, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z żądaniem zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego...

III SAB/Po 39/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-05

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala...
o zobowiązanie organu do niezwłocznego wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego. zobowiązanie organu do wyciągnięcia konsekwencji...

III SAB/Po 40/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-05

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala...
do przesłania wskazanych dokumentów dotyczących zasadności udzielenia zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych., Pismem z dnia [...] października 2018 r. Skarżący...

III SAB/Po 43/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-05

. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala skargę...
do przesłania wskazanych dokumentów dotyczących zasadności udzielenia zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych., Pismem z [...] października 2018 r. skarżący wniósł...

III SAB/Po 44/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-05

. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji, 2. oddala skargę...
wskazanych dokumentów dotyczących zasadności udzielenia zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych., Pismem z [...] października 2018 r. skarżący wniósł...

I SAB/Po 18/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-11

' lub 'skarżąca') wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego o kompensatę wniesionych wpłat w zakresie podatku akcyzowego z zobowiązaniem wynikającym z deklaracji VAT- 7 za sierpień...
odpowiedzi wynikało, że spółka posiada wynikające z rozliczeń poszczególnych miesięcy w podatku akcyzowym nadpłaty w kwotach: [...] zł, [...] zł, [...] zł, a zł. Mając...

III SA/Po 68/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

niejawnym sprawy ze skargi X na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę...
Skarżący domagał się od organu zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych. W tym celu wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem z dnia [...]r...
1   Następne >   +2   +5   +10   16