Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Ol 9/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-06

niejawnym skargi 'A' Sp.z o.o. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie braku zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić...
w podatku akcyzowym., Spółka wniosła o zobowiązanie Naczelnika Urzędu Celnego (dalej Naczelnik Urzędu Celnego, organ I instancji) do niezwłocznego zwrotu nadpłaty w podatku...

I SA/Ol 426/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-21

niejawnym sprawy, ze skargi D. G., w przedmiocie podatku akcyzowego, postanawia odrzucić skargę. Skarżący D. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
skargę na 'bezprawne pobranie podatku akcyzowego' w kwocie 1555,00 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki 'A', w której domaga się zwrotu...

I SAB/Rz 12/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

w podatku akcyzowym w wysokości 589,00 zł oraz zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego z wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2004r. w kwocie...
podatkowego w świetle wyroku ETS z dnia 18 stycznia 2007r. sygn. akt C-313/05, a ostatecznie trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec...

I SAB/Op 18/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień 2013 r. I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
. [...] w [...], była bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za kwiecień...

I SAB/Go 1/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-15

. z o.o. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w sprawie nadpłaty podatku akcyzowego oddala skargę. Pełnomocnik E.B. spółki z o.o., zwanej dalej skarżąca lub Spółka , adw...
[...], rok produkcji 2002, o pojemności silnika 3222 cm³, w której wykazując podstawę opodatkowania 117.011 zł oraz stawkę 49,60% zadeklarowała kwotę podatku akcyzowego...

III SAB/Po 8/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2008 r. I. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu...
nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym przez Spółkę od energii elektrycznej za miesiąc listopad 2008 r., II. zasądza od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu na rzecz...

III SAB/Po 10/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2009 r. I. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu...
nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym przez Spółkę od energii elektrycznej za miesiąc styczeń 2009 r., II. zasądza od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu na rzecz...

III SAB/Po 9/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2008 r. I. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu...
nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym przez Spółkę od energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2008 r., II. zasądza od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu na rzecz...

III SAB/Po 11/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2009 r. I. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu do wydania...
nadpłaty w podatku akcyzowym uiszczonym przez Spółkę od energii elektrycznej za miesiąc luty 2009 r., II. zasądza od Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu na rzecz skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21