Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

V SA/Wa 1826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-01

przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) przysługiwał zwrot podatku naliczonego przy tych zakupach. Regulacja...
tych umów na podstawie § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz...

III SA/Wa 3028/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-29

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) przysługiwał zwrot...
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), w dalszej części uzasadnienia powoływanego jako rozporządzenie., Z akt sprawy wynika...

II GSK 2349/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) przysługiwał zwrot...
ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970...

V SA/Wa 2962/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27. poz. 268 z późn. zm.), co umożliwiało...
akcyzowym (Dz. U. 27 poz 268 ze zm.) nie jest do końca prawdziwe. Owszem w/w wcześniejsze rozporządzenie stanowiło o preferencjach w tym podatku (preferencje...

II SAB/Wa 140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r., Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego Ministerstwa Finansów, pismem...

V SA/Wa 1112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - w rozumieniu §...
§ 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm...

III SA/Wa 1237/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

obowiązującego do dnia 1 maja 2004 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym (Dz...
o zarejestrowanie na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 1238/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) przysługiwał...
na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz...

III SA/Wa 1239/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

do dnia 1 maja 2004 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268...
o zarejestrowanie na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów...