Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 2040/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do utraty możliwości skorzystania przez skarżącą ze zwolnienia od podatku akcyzowego, statuowanego w art. 30 ust. 1 ww. ustawy...
w art. 30 ustawy o podatku akcyzowym, dlatego też uzależnienie przez ustawodawcę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii...