Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

, a w roku 2020 r. w wysokości 1.814,20 zł z tytułu posiadanych 25,7 ha zboża i 0,15 ha ziemniaków,, • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
., Z przedłożonego przez skarżącego zestawienia zobowiązań i należności wynika, że na dzień 31 marca 2020 r. skarżący nie otrzymał środków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego...

VII SA/Wa 586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

związanym z prowadzoną działalnością rolniczą jest również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej., Z informacji...
Urzędu Miejskiego w T. z [...] września 2020 r. znak [...] wynika, że kwota otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku wynosiła...

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

strefa I w wysokości 332,94 zł. Dochodem G.D. był też w roku 2019 otrzymany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...
+ 332,94 zł), czyli około 149,91 zł miesięcznie oraz niewielkie kwoty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - w 2019 r. było to 205 zł (17,08 zł miesięcznie). Łącznie dochód...

VII SA/Wa 1190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

deklaracji VAT-7);, 2) dopłaty z ARiMR - 276.236,94 zł, średnio 23.019,75 zł miesięcznie (wysokość ustalona na podstawie decyzji ARiMR);, 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego...
podatku);, 7) emerytura J. K. 1.034,33 zł netto (na podstawie decyzji z 2019 r.), Łączna wysokość osiąganych dochodów to średnio 59.473,13 zł miesięcznie. Poza tym, skarżący...