Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

i MPO. Do oświadczenia skarżący dołączył: wyciąg z posiadanego rachunku bankowego, decyzje o przyznanym zwrocie podatku akcyzowego (na łączną kwotę [...] złotych) decyzje...
oraz otrzymuje zwrot podatku akcyzowego uiszczonego przy zakupie oleju napędowego. Łączny roczny dochód skarżącego (nie wliczając w to kwoty zwrotu podatku akcyzowego...

I SA/Wa 1640/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru...
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza...

I SA/Wa 1639/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza rzecz...