Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

pobytu, swoją siedzibę obrał w miejscu swojego zameldowania, pod adresem nieruchomości, której jest właścicielem oraz miejsca właściwego również dla rozliczeń podatku...
akcyzowego czyli województwo podkarpackie., Zdaniem Marszałka Województwa Podkarpackiego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej i adresu tego miejsca nie należy utożsamiać...

II GSK 1120/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego'., 8. Zarzuty skargi kasacyjnej wynikają...

II GSK 890/11 - Wyrok NSA z 2012-07-04

sprzedaży' należy rozumieć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Po uzyskaniu...

VI SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;, Art. 9. 2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi...

VI SA/Wa 1145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usług) podlega obciążeniu tymi...
ze sprzedaży zawierającą podatek od towarów i usług. Wartość sprzedaży jest bowiem odzwierciedleniem ceny sprzedaży. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca...