Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SAB/Bk 10/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-15

. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący...
: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, kosztów sądowych - 124 zł i dopłat unijnych w wysokości 2.335 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzą: nieruchomość rolna...

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

w wysokości 485 zł. Wnioskodawca otrzymuje również czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł rocznie oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego...
skarżącego pozostaje renta w wysokości 485 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku...