Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-12

wykazała następujące okoliczności: w dniu 30.10.2014 r. i 28.04.2015 skarżący otrzymał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1.910,92 zł i 2.525,96 zł...
skarżącego. Analiza tych przepływów finansowych wykazała, że skarżący w dniu 30.10.2014 r. i 28.04.2015 otrzymał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa odpowiednio...

II SA/Bk 507/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

. Z przedłożonego zaś do akt wyciągu bankowego za okres maj - sierpień 2011 r. wynika, iż na koncie T. P. są wpływy w postaci renty - 472,52 zł, zwrotu podatku akcyzowego...

II SA/Gl 458/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-13

prawa celnego, przepisów dotyczących przywozu towarów, lub jeżeli są one niezbędne dla wymiaru i poboru podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłat i dopłat...
o Służbie Celnej, do których należy m.in. wymiar i pobór należności celnych oraz podatków określonych w art. 2 pkt 2 tejże ustawy. Należy również wskazać, że zgodnie z § 2...