Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Bk 50/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-04

oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Majątek E. S. stanowi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz drewniany dom...
. W [...] br. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] br. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335,43 zł. Umowa dzierżawy nieruchomości, za którą...

II SAB/Bk 50/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-06

dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot kosztów sądowych - 290 zł. Toczące się postępowania egzekucyjne i zajęcia...
oraz jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i kosztów sądowych - 290 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzą: nieruchomość rolna...

VII SA/Wa 1092/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

, oraz z tytułu zwrotu podatku akcyzowego za 2012 r. w wysokości około 1.200,00 złotych, zwrotu kosztów sądowych w wysokości około 124,00 złotych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego...
złotych, dochody z tytułu czynszu za dzierżawę w wysokości 1.000,00 złotych oraz z tytułu zwrotu podatku akcyzowego za 2012 r. w wysokości około 1.200,00 złotych...

II OZ 1106/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

w wysokości 1.000 zł rocznie oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1100 zł rocznie, a także otrzymał kwotę 1.033 zł rocznie tytułem dopłat unijnych. Wnioskodawca...
z renty w wysokości 473 zł miesięcznie, z dzierżawy w wysokości 1.000 zł rocznie oraz z dopłat unijnych w wysokości 1.033 zł rocznie, uzyskał zwrot z podatku akcyzowego...

VII SA/Wa 1704/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

przez Urząd Skarbowy). Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawy w wysokości 1 000 zł. rocznie oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1 100 zł. rocznie...
również dochody z renty w wysokości 473 zł., z dzierżawy w wysokości 1 000 zł. rocznie oraz dopłat unijnych w wysokości 1 033 zł. rocznie. Ponadto uzyskał zwrot podatku...

II OZ 1320/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

465,14 zł, oraz roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł i zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł na rok) w połączeniu z posiadanym zadłużeniem oraz brakiem...
w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz kosztów sądowych - 290 zł. W skład jego majątku wchodzą...

II SAB/Bk 50/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-21

miesięcznego dochodu (renta w wysokości 465,14 zł, oraz roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł i zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł na rok) w połączeniu...
podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz kosztów sądowych - 290 zł. W skład jego majątku wchodzą: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz drewniany dom...

VII SA/Wa 2400/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-22

maju w całości zajęta przez Urząd Skarbowy). Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawy w wysokości 1.000 złotych rocznie oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego...
podatku akcyzowego w wysokości 1100 złotych rocznie, a także otrzymał kwotę 1.033 złotych rocznie tytułem dopłat unijnych. Sąd oceniając możliwości finansowe strony...

II OZ 1011/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

w wysokości [...] zł miesięcznie, z dzierżawy w wysokości [...] zł rocznie oraz z dopłat unijnych w wysokości [...] zł rocznie, uzyskał zwrot z podatku akcyzowego w wysokości...

II SA/Po 852/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-26

finansowego spółki za rok 2017, odpisów rocznych deklaracji podatkowych za rok 2017, odpisów miesięcznych deklaracji w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym...
wobec niej postępowania egzekucje. Powoła się również na odroczenia terminów zwrotu nadpłaty podatku VAT przez urzędy skarbowe., Skarżąca spółka została wezwana...
1   Następne >   3